Нашите продукти

AL/R Uo/U-0.6/1 kV

AL/R Uo/U-0.6/1 kV
Стандарт: NF C 33-209
Описание: Al жила • XLPE изолация
Приложение
Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном. напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално напрежение спрямо земя 0.9 KV. Кабелите с носещ нулев проводник изграждат мрежи в градски и селски зони, а кабелите самоносещ тип изграждат разклонителите мрежи в тези зони. Кабелите за въздушно окачване може да се използват в различни видове инсталации: по фасади свободно висящи; между стълбове; по фасади неподвижно фиксирани; към дървета и мачти. Допуска се пресичане на горски площи без изсичане и поддържане на просеки.
  • При кабелите с носещо нулево жило целият сноп се окачва и носи от носещия проводник, който е от алуминиева сплав.
  • При самоносещите конструкции окачването и носенето на целия сноп се осъществява от фазните изолирани проводници.
В сноповете може да бъдат включени един или два допълнителни проводника за обществено осветление и контролна двойка.
Конструкция на кабела
Конструкция Съгласно NF C 33-209
Токопроводими жила:  
-фазни (основни) М Al многожични уплътнени или неуплътнени по NF C 33-209
-нулево (носещо) N многожично от алуминиева сплав по NF C 33-209
-допълнителни за осветление R Al многожични уплътнени или неуплътнени по NF C 33-209
Изолация XLPE с мин. 2% сажди
Усукване в кабел (кабелни конструкции) Конструкциите, усукани в сноп, включват:
- фазни(основни) изолирани жила (М)
- нулево носещо изолирано жило (N)
- едно, две или три допълнителни изолирани жила за осветление (К)
Цвят черен
Маркировка релефна и с боя:
- фазни (М) - с цифри 1; 2; 3
- носещо нулево жило (N) - ELKABEL NF C 33-209
- допълнителни жила за осветление (К) - EP1 и EP2
Технически данни
R на проводника 20° C съгласно NF C 33-209
Допустима работна температура
Допустима температура на претоварване Допустима температура в реЖим на К.С
90° С при продължителна работа
130° С за време до 100h /год. 250° С за времетраене до 5s
Ном. напрежение AC DC Uo/U 0.6/1 kV 0.9 kV
Мах.доп.АС пренапре­жение не повече от 1.2 kV
Изпитвателно напрежение: AC -15 min DC - 15 min 4 kV 10 kV
Мин. радиус на огъване Температура на полагане - 18xD на готовия кабел не по-ниска от - 10° С препоръчителна 15° С
Съпротивление на жилата при 20°С 16 - 1.91 Ω/км 70-0.443Ω/км 25 -1.20П/км 95-0.320Ω/км
  35 - 0.868Ω/км 120-0.253Ω/км 50 - 0.641 Ω/км 150-0.206Ω/км 54.6Alm-0.63Ω/км;70Alm-.5Ω/км
Мин.сила на скъсване на нулевото носещо въже 95Alm - 0.343Ω/км за 54.6 - 16.6KN за 70 - 20.50kN за 95 - 27.50KN
Конструктивни данни Al/R 0.6/1 kV
Конструкция брой и сечениеДебелина на изолацията M/N/RДиам.
на снопа прибл.
Допустим ток в захранващи мрежиДопустим ток в разклонителни мрежиAl/R
Маса на Al жила прибл.Маса на кабела прибл.
бр.х mm2mmmmАAkg/kmkg/km
        стени/въздух/фасади    
2x16 1.2 15 - 72 / 93 / 83 91 125
2x25 1.4 18 - 957 122 / 111 142 165
4x16 1.2 18 - 63 / 83 / 75 183 260
4x25 1.4 22 - 83 / 111 / 99 285 395
             
3x25+54.6Alm 1.4/1.6 30 112 - 369 505
3x25+54.6Alm+Kx16 1.4/1.6/1.2 30 112 / 83 - 460 635
             
3x35+54.6Alm 1.6/1.6 33 138 - 455 615
3x35+54.6Alm+Kx16 1.6/1.6/1.4 33 138 / 83 - 546 745
             
3x50+54.6Alm 1.6/1.6 36 168 - 583 725
3x50+54.6Alm+Kx16 1.6/1.6/1.2 36 168 / 93 - 674 860
3x50+54.6Alm+Kx25 1.6/1.6/1.4 36 168 / 111 - 725 925
             
3x70+54.6Alm 1.8/1.6 37 213 - 754 950
3x70+54.6Alm+Kx16 1.8/1.6/1.2 40 213 / 83 - 845 1080
3x70+54.6Alm+Kx25 1.8/1.6/1.4 40 213/111 - 896 1150
             
3x70+70Alm 1.8/1.5 41 213 - 798 984
3x70+70Alm+Kx16 1.8/1.5/1.2 41 213 / 83 - 889 1115
3x70+70Alm+Kx25 1.8/1.5/1.4 41 213/111 - 940 1185
             
3x95+54.6Alm 1.8/1.6/ 44 258 - 967 1195
3x95+54.6Alm+Kx16 1.8/1.6/1.2 44 258 / 83 - 1059 1325
3x95+54.6Alm+Kx25 1.8/1.6/1.4 44 258 / 111 - 1110 1355
             
3x95+70Alm 1.8/1.5 44 258 - 1011 1355
3x95+70Alm+Kx16 1.8/1.5/1.2 44 258 / 83 - 1102 1615
3x95+70Alm+Kx25 1.8/1.5/1.4 44 258 / 111 - 1154 1485
3x120+70Alm 1.8/1.5 46 300 - 1225 1445
3x120+70Alm+Kx16 1.8/1.5/1.2 46 300 / 83 - 4828 1575
3x120+70Alm+Kx25 1.8/1.5/1.4 46 300 /111 - 1368 1610
             
3x120+95Alm 1.8/1.6 47 300 - 1296 1535
3x120+95Alm+Kx16 1.8/1.6/1.2 47 300 / 83 - 1387 1660
3x120+95Alm+Kx25 1.8/1.6/1.4 47 300 / 111 - 1439 1735
             
3x150+70Alm 1.7/1.5/ 48 344 - 1482 1670
3x150+70Alm+Kx16 1.7/1.5/1.2 48 344 / 83 - 1573 1795
3x150+70Alm+Kx25 1.7/1.5/1.4 48 344 / 111 - 1624 1870