Нашите продукти

Миниатюрни автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита

МАП с вградена ДТЗ PFL4

МАП с вградена ДТЗ PFL4
Икономична серия основно за сградни инсталации Характеристики на изключване на МАП: В, С Номинален ток на утечка: 30 mA Номинален ток на...
Виж

МАП с вградена ДТЗ PFL6

МАП с вградена ДТЗ PFL6
Икономична серия основно за сградни инсталации Характеристики на изключване на МАП: В, С Номинален ток на утечка: 30 mA Номинален ток на...
Виж

МАП с вградена ДТЗ PFL7

МАП с вградена ДТЗ PFL7
Комбинация от дефектнотокова защита/миниатюрен автоматичен прекъсвач Характеристики на изключване: В, С Номинална изключвателна възможност...
Виж