Нашите продукти

Кабели и проводници

САВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

САВТ Uo/U-0.6/1 kV  БДС 16291-85
Al жила • PVC изолация • PVC обвивка За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически...
Виж

СВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно...
Виж

МКГ ... x4x1.2 - БДС 5052-90

МКГ ... x4x1.2 - БДС 5052-90
Тези кабели се употребяват за изграждане на кабелни магистрали с възможност за уплътняване на предаваните сигнали до 552 kHz. Предназначени...
Виж

H05V-U/K - Uo/U - 300/500V VDE 0281-3 и БДС HD 21.3 S3

H05V-U/K - Uo/U - 300/500V VDE 0281-3 и БДС HD 21.3 S3
Cu жила • PVC изолация H05V-U/K са предназначени за неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби,...
Виж

Многожични медни и алуминиеви жила - клас 2 - IEC 60228; DIN VDE 0295; BS 6360

Многожични медни и алуминиеви жила - клас 2 - IEC 60228; DIN VDE 0295; BS 6360
Многожични медни и алуминиеви жила за кабели и проводници.
Виж

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
Cu жила • PVC изолация • Броня ст. лента • PVC обвивка За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на...
Виж

NYY-0; NYY-J Uo/U-0.6/1 kV VDE 0276 част 603

NYY-0; NYY-J  Uo/U-0.6/1 kV VDE 0276 част 603
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка Силови кабели NYY се използват в електроцентрали, промишлени предприятия, разпределителни мрежи и др....
Виж

ПВВ-МБ1 Uo/U-220/380 V

ПВВ-МБ1 Uo/U-220/380 V
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка За неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка...
Виж