Нашите продукти

Проводници

H05V-U/K - Uo/U - 300/500V VDE 0281-3 и БДС HD 21.3 S3

H05V-U/K - Uo/U - 300/500V VDE 0281-3 и БДС HD 21.3 S3
Cu жила • PVC изолация H05V-U/K са предназначени за неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби,...
Виж

ПВВ-МБ1 Uo/U-220/380 V

ПВВ-МБ1 Uo/U-220/380 V
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка За неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка...
Виж

H03VV-F, H03VVH2-F - Uo/U - 300/300 V VDE 0281-5 и БДС HD 21.5.S3

H03VV-F, H03VVH2-F - Uo/U - 300/300 V VDE 0281-5 и БДС HD 21.5.S3
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка Проводниците са предназначени за свързване на битови електрически уреди, радио- и телевизионни...
Виж

H05VV5-F Uo/U - 300/500 V VDE 0281-5 и БДС HD 21.13. S1

H05VV5-F Uo/U - 300/500 V VDE 0281-5 и БДС HD 21.13. S1
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка, маслоустойчива Проводниците са предназначени за контролни и захранващи кабели. Подходящи са за...
Виж

H07Z-U/R/K Uo/U-300/500 V BS 7211

H07Z-U/R/K Uo/U-300/500 V BS 7211
Cu жила • Изолация, неразпространяваща горенето с понижено димоотделяне (LSOH) За изграждане на електроинсталации, за монтаж в табла и...
Виж

ПВО - Uo/U - 0.6/1 kV ФН КИ 06 003-06

ПВО - Uo/U - 0.6/1 kV ФН КИ 06 003-06
Cu жилo • PVC изолация За свързване на жилищни и други електрически инсталации към въздушната електроразпределителна мрежа.
Виж

ШКПСС - Uo до 380 V БДС 11321-90

ШКПСС - Uo до 380 V БДС 11321-90
Cu жила • EPR изолация • Носещо сърце • EPR обвивка Тези кабели са предназначени за командните вериги на електротелфери за номинално...
Виж