Нашите продукти

Проводници за въздушно окачване

ПВО - Uo/U - 0.6/1 kV ФН КИ 06 003-06

ПВО - Uo/U - 0.6/1 kV ФН КИ 06 003-06
Cu жилo • PVC изолация За свързване на жилищни и други електрически инсталации към въздушната електроразпределителна мрежа.
Виж