Нашите продукти

Силови кабели

САВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

САВТ Uo/U-0.6/1 kV  БДС 16291-85
Al жила • PVC изолация • PVC обвивка За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически...
Виж

СВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно...
Виж

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
Cu жила • PVC изолация • Броня ст. лента • PVC обвивка За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на...
Виж

NYY-0; NYY-J Uo/U-0.6/1 kV VDE 0276 част 603

NYY-0; NYY-J  Uo/U-0.6/1 kV VDE 0276 част 603
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка Силови кабели NYY се използват в електроцентрали, промишлени предприятия, разпределителни мрежи и др....
Виж

САХЕмТ-ет Uo/U - 0.6/1 kV U(=) 3kV БДС 2581-86

САХЕмТ-ет Uo/U - 0.6/1 kV U(=) 3kV БДС 2581-86
Силовите едножилни кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE ) екраниран тип са предназначени основно за електрически мрежи за...
Виж

N2XY-0/J Uo/U-0.6/1 kV

N2XY-0/J Uo/U-0.6/1 kV
Cu жила • XLPE изолация • PVC обвивка Силови кабели N2XY c изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са за разпределение и захранване на...
Виж

NFA2X // САХ - ВО Uo/U - 0.6/1 kV VDE 0276-626/4F // ФНКИ 02.003

NFA2X / САХ - ВО Uo/U - 0.6/1 kV VDE 0276-626/4F / ФНКИ 02.003
Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови...
Виж

AL/R Uo/U-0.6/1 kV

AL/R Uo/U-0.6/1 kV
Al жила • XLPE изолация Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически...
Виж