Нашите продукти

Силови кабели безхалогенни неразпространяващи горенето

NHXMH-0 NHXMH-J - Uo/U - 300/500 V DIN VDE 0250 част 214

NHXMH-0 NHXMH-J - Uo/U - 300/500 V DIN VDE 0250 част 214
Неразпространяващите горенето силови кабели с ниски емисии на безхалогенен дим и ниска корозия в условия на пожар са подходящи за прилагане...
Виж