Нашите продукти

Силови кабели неразпространяващи горенето

СВВн/А - Uo/U - 0.6/1 kV ФН КИ 02.001-96

СВВн/А - Uo/U - 0.6/1 kV ФН КИ 02.001-96
Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz....
Виж