Нашите продукти

Силови кабели ниско напрежение с PVC изолация

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
Cu жила • PVC изолация • Броня ст. лента • PVC обвивка За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на...
Виж

САВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

САВТ Uo/U-0.6/1 kV  БДС 16291-85
Al жила • PVC изолация • PVC обвивка За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически...
Виж

NYY-0; NYY-J Uo/U-0.6/1 kV VDE 0276 част 603

NYY-0; NYY-J  Uo/U-0.6/1 kV VDE 0276 част 603
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка Силови кабели NYY се използват в електроцентрали, промишлени предприятия, разпределителни мрежи и др....
Виж

СВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно...
Виж