Нашите продукти

Силови кабели високо напрежение

2XS(F)2Y A2XS(F)2Y Uo/U - 24/45/52 кV; 38/66/72.5kV IEC 60840 / DIN VDE 0276-632

2XS(F)2Y A2XS(F)2Y Uo/U - 24/45/52 кV; 38/66/72.5kV IEC 60840 / DIN VDE 0276-632
 Едножилните кабели са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия с номинално напрежение Uo/U 26/45/52, 38/66/...
Виж