Нашите продукти

Телекомуникационни кабели

МКГ ... x4x1.2 - БДС 5052-90

МКГ ... x4x1.2 - БДС 5052-90
Тези кабели се употребяват за изграждане на кабелни магистрали с възможност за уплътняване на предаваните сигнали до 552 kHz. Предназначени...
Виж

РК 75-5-341А Коаксиален кабел

РК 75-5-341А Коаксиален кабел
За монтаж във вериги за предаване на високочестотни сигнали, в контролно- измервателна апаратура, в системи за предаване на данни, за...
Виж

FTP 4 Х 2 Х 24 АWG – CAT. 5e; 6

FTP  4 Х 2 Х 24  АWG – CAT. 5e; 6
За монтаж на локални компютърни мрежи с максимална скорост на предаване на данни до 100/1000 Mbps (1Gbps), в CCTV видео мрежи и системи.
Виж

UTP 4 Х 2 Х 24 АWG – CAT. 5e;

UTP  4 Х 2 Х 24  АWG – CAT. 5e;
4 екранирани усукани двойки от чиста мед (ВС), HDPE  изолация на жилата, PVC обвивка
Виж

ТЗГ ... x4x0.9 / ТЗГ ... x4x1.92 - БДС 5052-9 0

ТЗГ ... x4x0.9 / ТЗГ ... x4x1.92 - БДС 5052-9 0
Тези кабели се употребяват за изграждане на междуселищните кабелни съобщителни мрежи и за съединителни линии между районни АТЦ, където има...
Виж

ТПП ... х2х0.4; ТПП ... х2х0.5; ТПП ... х2х0.6; ТПП ... х2х0.7; БДС 9036 - 83

ТПП ... х2х0.4; ТПП ... х2х0.5; ТПП ... х2х0.6; ТПП ... х2х0.7; БДС 9036 - 83
Тези кабели се използват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите телефонизацията и за предаване на сигнали. Кабелите...
Виж

ППВР - OH 75713-83

ППВР - OH 75713-83
Проводникът e предназначен за ремонт и строителство на радиофикационни мрежи.
Виж

ТСВ/А/В...x2x0.4, ТСВ/А/В ...x3x0.4, ТСВ/А/В...x2x0.5, ТСВ/А/В ...x3x0.5 - БДС 11507-79 и ФН КИ 05 002-96

ТСВ/А/В...x2x0.4, ТСВ/А/В ...x3x0.4, ТСВ/А/В...x2x0.5, ТСВ/А/В ...x3x0.5 - БДС 11507-79 и ФН КИ 05 002-96
Тези кабели се употребяват за монтаж при оборудването на телефонни станции. Предназначени са за неподвижен монтаж в помещения и по външните...
Виж