Нашите продукти

Кабелна арматура за ниско и средно напрежение

Кабелна арматура за ниско и средно напрежение

Нидея Ком ООД предлага високотехнологичните продукти на RAYCHEM, световен лидер в областта на кабелната арматура.

Кабелна арматураКато резултат от усилената научно-изследователска работа и дългогодишно техническо осигуряване, през последните 4 десетилетия Raychem създаде цялостна система от „термосвиваема“ и “студена” кабелна арматура за напрежение до 170 kV.

Mилионите монтирани и работещи единици са потвърдили високата надеждност на термосвиваемите продукти на Raychem дори и при най-сурови условия – неблагоприятни електрически, термични или климатични фактори.

Кабелна арматураОбщото в технологията на Raychem за термосвиваема кабелна арматура са радиационно-омрежените полимери с еластична памет. Те осигуряват значително по-висока механична, химична и термична устойчивост в сравнение с неомрежените материали. Кабелната арматура на Raychem се отличава с много добри изолационни и херметизиращи качества, висока механична якост, устойчивост на химикали и на климатични условия в това число на УВ-лъчи и алкални разтвори. Поради широкия диапазон на термосвиваемост на отделните елементи възможно е използването на един типоразмер арматура за различни видове кабели с различно сечение на жилата. Това позволява да се държат по-малки количества арматура на склад. Кабелната арматура на Raychem може да се съхранява на склад неограничено дълго време при нормални условия.

Кабелна арматураСерията кабелна арматура включва кабелни глави за открит и закрит монтаж, обикновени и преходни муфи, разклонителни муфи, както и универсални изолационни, херметизиращи и ремонтни системи за кабелните мрежи. Арматурата за средно напрежение включва системата “стрес-контрол”, която може да бъде като отделна тръба или като нанесен от вътрешната страна на тръбата слой. При кабелните глави изолационните тръби осигуряват трекинг-и атмосфероустойчивост и херметичност. Мястото на съединение се покрива с еластична двуслойно екструдирана тръба, която осигурява изолация и външен полупроводим слой.

Кабелна арматураПри монтажа не се изискват специални инструменти. Монтажът на термосвиваемите елементи се извършва с пропан-бутанова горелка, която е необходима и се използва при подготовката на кабели с хартиено-импрегнирана и пластмасова изолация. При доставка всички елементи са в разпънато състояние така, че да могат да се напъхат лесно върху подготвения край на кабела. При достатъчно нагряване те се свиват и прилягат плътно към кабела, което го предпазва от проникване на влага, докато лепилото се разтапя и запълва всички празнини и херметизира мястото на съединение. Кабелната арматура на Raychem като конструкция повтаря тази на кабела и може да се огъва при необходимост. Кабелните глави могат да се монтират надолу, като стрехичките при открит монтаж остават с тясната част нагоре. Кабелът, с монтираната върху него арматура, може да се въведе в експлоатация веднага след монтажа.