Нашите продукти

Термосвиваеми кабелни глави за средно напрежение за закрит монтаж

Термосвиваеми кабелни глави за средно напрежение за закрит монтаж

Кабелната глава POLT за закрит монтаж е конструирана за 3-жилни, екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV с или без броня от медни или стоманени ленти от типа: СХЕкТ, САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ в трижилно изпълнение.

Конструкция на главата
Кабелът се трансформира в три едножилни кабела, което позволява кръстосването на жилата, дори и в ограничени пространства. Жилата се покриват с полупроводими тръби от разделката, близо до края на полупроводимия екран. Разделката се уплътнява с леплива, полупроводима трипръстова ръкавица. Около края на полупроводимия екран се навива жълта лента. Върху всяко жило се свива трекингоустойчива тръба с нанесен от вътрешната и страна стрес-контрол.Отделно се поръчва безспойковото заземяване при кабел с екран от медни ленти.