Нашите продукти

N2XY-0/J Uo/U-0.6/1 kV

N2XY-0/J Uo/U-0.6/1 kV
Стандарт: VDE 0276-603
Описание: Cu жила • XLPE изолация • PVC обвивка
Приложение
Силови кабели N2XY c изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са за разпределение и захранване на консуматори с номинално напрежение 0.6/1 kV и честота 50 Hz. Приложими в промишлени инсталации и градски мрежи. Те са подходящи за неподвижен монтаж в закрити помещения, кабелни тръби и канали, на полици и скари, директно в земя-изкоп и на открито под навес.
Конструкция на кабела
Конструкция Съгласно VDE 0276-603
Токопроводимо жило Cu плътни и многожични кл.1 и 2 по HD 383;VDE0295 / IEC 60228 /
Изолация XLPE тип DIX 3 по VDE 0276-603/5G
Вътрешна обвивка лентова или чрез екструзия
Обвивка PVC тип DMV 6 по VDE 0276-603 ч.1
Цвят черен
Технически данни
Съпротивление на жилото при 20° С Съгласно HD 383; VDE0295 /IEC 60228/
Допустима работна. температура, макс. 90° C при продължителна работа
Допустима температура на претоварване, макс. 130° C за време до 100 часа годишно
Допустима температура в режим на К.С., макс. 250° C за време до 5 sec.
Номинално напрежение Uo/U 0.6/1 kV
Максимално допустимо напрежение 1.2 kV
Изпитвателно напрежение 1.2 kV 4 kV
Температурен обхват  
при полагане и монтаж при експлоатация и съхранение -5° C до +60° C -30° C до +70° C
Минимален радиус на огъване - приблизително Изпитвания 15 x D външна кабела VDE 0276-603
Цветна маркировка на изолацията - по VDE 0276 - 603
Цвят на изолацията на жилата на кабелите
1-жилни: черен или жълто-зелен
2-жилни: кафяв; светлосин или жълто-зелен; черен
3-жилни 4-жилни 5-жилни многожилни
кафяв, черен, сив или
жълто-зе- лен, син, кафяв
син, кафяв, черен, сив
или жълто/зе­лен, кафяв, черен, сив
син, кафяв, черен, сив, черен или жълто/зелен, син, кафяв, черен, сив черен с броителна двойка във всеки повив или
черен с цифрова маркировка на жилата и жълто-зелено жило във външния повив
Конструктивни данни N2XY-o/j 0,6/1 kV
Брой и сечение на жилатаДебелина на изолациятаДебелина на обвивкатаВъншен диам, прибл,Маса Cu прибл,Маса на кабела прибл,
бр, x mmmmmmmmkg/kmkg/km
1x16rm 0,7 1,8 11,0 144 230
1x25rm 0,9 1,8 12,5 228 340
1x35rm 0,9 1,8 13,5 317 445
1x50rm 1,0 1,8 15,5 454 605
1x70rm 1,1 1,8 17,0 656 800
1x95rm 1,1 1,8 19,0 911 1065
1x120rm 1,2 1,8 21 1147 1275
1x150rm 1,4 1,8 23,0 1415 1610
1x185rm 1,6 1,8 27 1770 1925
1x240rm 1,7 1,8 30 2327 2483
1x300rm 1,8 1,8 32 2887 3058
1x400rm 2,0 1,9 37 3692 3887
1x500rm 2,2 2,0 40 4725 4937
2x16rm 0,7 1,8 19,5 294 645
2x25rm 0,9 1,8 23 466 946
2x35rm 0,9 2,0 25,5 646 1235
2x50rm 1,0 2,0 29,0 924 1680
3x16rm 0,7 1,8 20,5 441 805
3x25rm 0,9 2,0 24,5 699 1220
3x35rm 0,9 2,0 27,0 969 1575
3x50sm 1,0 2,0 24,5 1387 1765
3x70sm 1,1 2,0 28,0 1897 2350
3x95sm 1,1 2,0 31,0 2631 3145
3x120sm 1,2 2,0 34 3324 3915
3x150sm 1,4 2,2 37,0 4084 4820
3x185sm 1,6 2,2 42,0 5123 6045
3x240sm 1,7 2,6 47,5 6733 7885
3x4+2,5re 0,7/0,7 1,8 13,5 135 328
3x6+4re 0,7/0,7 1,8 15,0 205 445
3x10+6re 0,7/0,7 1,8 17,0 338 611
3x16+10re 0,7/0,7 1,8 20,0 541 868
3x25+16rm 0,9/0,7 2,0 27,0 846 1405
3x35+16rm 0,9/0,7 2,0 29,5 1116 1765
3x50+25sm/rm 1,0/0,9 2,0 28,5 1620 2075
3x70+35sm/rm 1,1/0,9 2,0 33,0 2220 2650
3x95+50sm/rm 1,1/1,0 2,2 36,5 3093 3615
3x120+70sm/rm 1,2/1,1 2,2 39,0 3956 4690
3x150+70sm/rm 1,4/1,1 2,2 44,0 4716 5630
3x185+95sm/rm 1,6/1,1 2,6 48,5 6000 7150
3x240+120sm/rm 1,7/1,2 3,0 57,0 7841 9305
4x16rm 0,7 1,8 22 588 985
4x25rm 0,9 2,0 27 932 1500
4x35rm 0,9 2,0 29,5 1292 1955
4x50sm 1,0 2,0 28,5 1850 2320
4x70sm 1,1 2,0 33,0 2530 3100
4x95sm 1,1 2,0 33,0 2530 3100
4x120sm 1,2 2,2 39 4433 5200
4x150sm 1,4 2,2 44 5446 6410
4x185sm 1,6 2,6 49 6831 8050