Нашите продукти

NFA2X // САХ - ВО Uo/U - 0.6/1 kV VDE 0276-626/4F // ФНКИ 02.003

NFA2X / САХ - ВО Uo/U - 0.6/1 kV VDE 0276-626/4F / ФНКИ 02.003
Приложение

Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном. напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално напрежение спрямо земя 0.9 kV.

Кабелите за въздушно окачване може да се използват в различни видове инсталации: по фасади свободно висящи; между стълбове; по фасади неподвижно фиксирани; към дървета и мачти. Допуска се пресичане на горски площи без изсичане и поддържане на просеки.

-  При самоносещите конструкции окачването и носенето на целия сноп се осъществява от фазните изолирани проводници.

-  В сноповете може да бъдат включени един или два допълнителни проводника за обществено осветление.

 

Конструкция на кабела

Конструкция

Съгласно VDE 0276-626/4F

 

ФН КИ 02.003-96

Токопроводимо

жило

-фазни

(основни)М

Аl многожични уплътнени или

неуплътнени по VDE 0276-626

допълнителни

за осветление R

Изолация

Усукване в кабел

Аl многожични уплътнени или

неуплътнени по VDE 0276-626

ХLPЕ тип ТIХ-2 с мин 2% сажди

(кабелни конструкции)  

Kонструкциите усукани в сноп включват:

- фазни (основни)

изолирани жила ( М )

- едно, две или три

допълнителни редуцирани

изолирани жила за

осветление ( R )

Цвят

черен

Маркировка

за NFA2Х - по VDE 0276-626

за САХ-ВО - по ФН КИ 02 003

 

Технически данни

Допустима работна температура

80° С при продължителна работа

Допустима температура в режим на К.С

130° С за времетраене до 5s

Ном. напрежение AC

DC

Uo/U 0.6/1 kV

0.9 kV

Мах.доп.АС пренапрежение не повече от

1.2 kV

Изпитвателно напрежение: АС -5 min DC - 15 min

4 kV 10 kV

Мин. радиус на огъване Температура на полагане

18xD на готовия кабел не по-ниска от - 10° С препоръчителна 15° С

Съпротивление на жилата при 20 С

16 - 1.91 Ω /KM     50 - 0.641 /KM

25 - 1.20 Ω/KM     70-0.443 /KM

Изчислителна якост

35 - 0.868 Ω /км  95 - 0.320 Ω /км

16 - 2.84 kN       50 - 8.45 kN

25 -4.17 kN        70 -11.32

35 - 5.78 kN     95 - 15.68 kN