Нашите продукти

ТЗГ ... x4x0.9 / ТЗГ ... x4x1.92 - БДС 5052-9 0

ТЗГ ... x4x0.9 / ТЗГ ... x4x1.92 - БДС 5052-9 0
Стандарт: БДС 5052-90
Описание: Корделно-хартиена изолация • четворки, усукани в повиви • оловна обвивка
Приложение
Тези кабели се употребяват за изграждане на междуселищните кабелни съобщителни мрежи и за съединителни линии между районни АТЦ, където има пренос на ниско-честотни сигнали. Предназначени са за неподвижен монтаж в колектори, канали или тръби. Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение и за полагане директно в земя не се допуска.
Цветна маркировка
Работна двойка - 1 Работна двойка -2
а- жило b-жило а- жило b-жило
бял червен зелен син
Маркировка
на
четворките
във всеки повив има четворка с червена
укрепваща спирала от която започва броенето и
четворка показваща посоката на броене: – с
жълта укрепваща спирала.
Конструкция на кабела
Проводник проводник от чиста мед с диаметър 0.9 mm и 1.2mm
Изолация изолация от хартиен кордел, върху който е положена хартиена лента
Четворка 4 жила се усукват в четворка
Кабелна сърцевина четворките се усукват в концентрични повиви
Поясна изолация от няколко слоя хартиени ленти
Обвивка от олово със съдържание на антимон от 0.4 до 0.6%
Технически данни
Диаметър на проводника 0.9 / 1.2mm
R на работната двойка при 20° C-макс. 28.3 / 15.85Ω/km
Изолационно съпротивление – мин. 12 000 MΩ.km
Работен капацитет при 800Hz-ном. 34 / 35nF/km
Капацитивна асиметрия при 800Hz:
K1 - макс.
K2-3- макс.
K9-12- макс.
E1-2 - макс.


280 pF/425m
700 pF/425m
210 pF/425m
700 pF/425m
Изпит. напрежение 50Hz, 2 мин.
жило-жило
жило-обвивка


700 / 1000V
2000V
Работно напрежение - макс. стойност 225V
Температурен обхват
- полагане и монтаж
-експлоатация и съхранение


-20° C до +50° C
-30° C до +70° C
Минимален радиус на огъване приблиз. 20 х външния диаметър на кабела
Обозначение
Т      телефонен кабел
З      усукан в звездни четворки
Г       без защитна покривка
Конструкция на кабелната сърцевина

Брой
на
четворките

Брой четворки по повиви

1

2

3

4

5

6

3

3

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

7

1

6

 

 

 

 

2

3

9

 

 

 

 

14

4

10

 

 

 

 

19

1

6

12

 

 

 

24

2

8

14

 

 

 

27

3

9

15

 

 

 

30

4

10

16

 

 

 

37

1

6

12

18

 

 

44

2

8

14

20

 

 

52

4

10

16

22

 

 

61

1

6

12

18

24

 

75

3

9

15

21

27

 

80

4

10

16

22

28

 

102

2

8

14

20

26

32

114

4

10

16

22

28

34

Конструктивни данни ТЗГ х4х0.9
Брой на четворкитеВъншен диаметър приблиз.Тегло на медтаТегло на кабела приблиз. 

 

mm

kg/km

kg/km

3

10.9

75

547

4

12.0

100

596

7

1 5.0

175

829

12

1 8.8

300

1207

14

1 9.8

350

1311

19

22.4

474

1616

24

25.4

599

1961

27

26.8

674

2182

30

28.0

749

2330

37

30.4

924

2666

44

33.8

1118

3387

52

36.5

1321

3772

61

39.1

1550

4389

75

43.4

1905

5163

80

44.7

2032

5373

102

50.0

2591

6719

114

53.3

2896

7299

Конструктивни данни ТЗГ...х4х1.2
Брой на четворкитеВъншен диаметър приблиз.Тегло на медтаТегло на кабела приблиз.

 

mm

kg/km

kg/km

3

13.2

133

695

4

14.2

177

787

7

18.0

310

1165

12

23.1

531

1739

14

24.3

620

1896

19

27.4

841

2361

24

31.3

1063

2961

27

32.5

1196

3172

30

33.8

1329

3473

37

37.3

1639

4105

44

42.0

1983

5058

52

43.6

2343

5835

61

46.9

2749

6469

75

52.3

3379

7948

80

55.7

3605

8288

102

62.5

4596

10311

114

66.1

5137

11160